REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
Bilgi Adası

DİN NEDİR?

DİN NEDİR?
REKLAM ALANI

DİN NEDİR?

Din: İlk insan Hz.Adem (a.s)’den günümüze kadar Tüm insanlığı etkileyen bir olgudur din: sözlükte Ceza, mükafat , yol, adet demektir. İnsanları iyiye güzele doğruya yöneltmek için Allah’ın peygamberleri aracılığıyla bildirdiği, insanları birbirine bağlayan, belli bir amaca yönelten ilahi kuralların bütünü ne din denir. Din; Bir toplumun sahip olduğu İnanç, ibadet ve ahlak kurallarının bütünüdür. Toplumların dinsiz olarak yaşaması mümkün değildir. Çünkü insan çoğu olaylar karşısında çaresiz bir varlık olduğunu bilir ve kendisinden daha yüce bir varlığın yardımına ihtiyaç duyar. İşte Allah da İnsanların bu ihtiyaçlarını peygamberler yoluyla gidermiştir. Çeşitli sebeplerle insanlar peygamberlere karşı çıkmışlar ve kendi istek ve arzularına göre farklı dinleri ortaya çıkarmışlardır. bugün yeryüzünde birbirinden farklı olan birçok din vardır.

            İnsan, yaradılıştan din duygusuna sahip bir varlıktır. din, insanın ayrılmaz bir özelliğidir. dinsizlik ise insanın yaratılışına ters bir durumdur. günümüze kadar gelmiş geçmiş toplumlar içerisinde dinsiz olana hiç rastlanmamıştır. Ancak her toplumda bazı kimselerin dini benimsemediği de görülmüştür.

            Kendisinden daha güçlü ve yüce bir varlığa inanma, her insanda doğuştan var olan bir duygudur. Dinden uzak bir hayat süren insanlar bile çaresiz ve sıkıntılı anlarında kendisine dayanıp güvenecekleri yüce bir varlığa ihtiyaç duyarlar.

DİN ÇEŞİTLERİ

           Dini genel olarak ilahi, semavi ( Allah’ın gönderdiği) dinler ve ilahi olmayan, batıl( insanların uydurduğu) dinler  olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

           Allah tarafından gönderilmiş olan dinlere ilahi ya da semavi dinler denir. bütün ilahi dinlerde Allah inancı vardır. İlahi din olarak İslam, Yahudilik ve hıristiyanlığı sayabiliriz.

           İnsanların kendi istek, arzu ve düşünceleri ile ortaya çıkmış dinlere de ilahi olmayan dinler denir. örnek: mecusilik, Zerdüştlük vs.

 YAHUDİLİK

            Yahudilik, Allah Hz Musa aleyhisselam aracılığıyla göndermiş olduğu dindir. Hz. Musa aracılığı ile gönderildiği için musevilik olarak anılan Bu dine, Yahudilere gelmiş olduğu için Yahudilik denir. museviliğin Peygamberi Hz. Musa (a.s) kutsal kitabı Tevrat’tır. ancak Tevrat Allah’tan geldiği şekli ile  korumamıştır. Yahudilerin elinde bulunan Tevrat’a Yahudi din adamları tarafından pek çok şey eklenmiş ve çıkarılmıştır.

          Yahudiler, Allah’a Yahova ismini verirler. onların inancına göre Yahova  Yahudilerin milli tanrısıdır. o en çok Yahudi milletini sever. Allah insanlar arasında onları seçmiştir. Bundan dolayı Yahudi milleti diğerlerinden üstündür ve diğer insanlar Yahudilere hizmet etmek için yaratılmıştır. Yahudilerin ibadet yerlerine sinegog veya havra ismi verilir din adamlarına haham denilmektedir.

           Yahudiler cumartesi gününü kutsal kabul ederler.  Cuma günü güneşin batmasından itibaren cumartesi akşamına kadar ateş yakmayı, çalışmayı ve araba kullanmayı yasaklamışlardır.

 HRİSTİYANLIK

            Zaman zaman hak yoldan sapan israiloğullarına, Peygamberimizden önce Allah’ın gönderdiği son Resul, Hz.İsa’dır. onun getirdiği Bu dine Hristiyanlık denir u dinin kutsal kitabı İncil’dir. Hz İsa Allah’ın mucizesi nin eseri, babasız olarak dünyaya gönderilmiştir.  Ancak daha sonra bazı Hıristiyan din adamları, onun yeryüzüne bu şekilde gelişi sebebiyle, Onu Allah’ın oğlu yakıştırmasını yapmışlardır.  itapları İncil’de değişikler yapmışlar ve birbiriyle çelişen ifadeler  bulunan pekçok inciller ortaya çıkmıştır. Bunlar en son, dörde  indirile bilmiştir. Adları Matta, Markos, Yuhanna  ve Luka’dır.

 Hristiyanlığın özellikleri 

           Hristiyanlığın en önemli özelliği teslis (üçleme) inancıdır. yani baba, oğul, kutsal ruh şeklinde güçlü bir Allah inancına sahiptirler. dolayısıyla Hz İsa’ya da Tanrı özelliği kazandırmıştır. tabii böyle bir inanış, islam’ın Tevhid inancına ters düşmektedir.

           Bunun yanında hristiyanlıkta üç temel mezhep bulunmaktadır. bunlar, katolik, Ortodoks, Protestan mezhepleri dir. aralarında bazı farklar vardır. hristiyanlıkta din adamı diye bir sınıf vardır Erkek din adamına papaz veya rahip, kadınlara ise Rahibe adı verilir. bunların en üst kademesinde, papalık makamı bulunur. pazar günü, kutsal saydıkları ve ibadet ettikleri gündür ibadet yerleri kilisedir, kiliselerde Çan çalınması önemlidir.

Hristiyanlıkta yeni doğan çocukların Günahkar doğduklarını olan ilaçtan dolayı, onu günahtan arındırma adına yapılan törene vaftiz; yetişkinlerin işledikleri günahlar affını sağlamak amacıyla Din  adamlarına itiraf etmelerine ise günah çıkarma adı verilir hıristiyanlığın en önemli kurallarından biri olan ve afaroz( dinden çıkarma) denen papazların Cennetten kovma ya da cennete gönderme yetkisinin bulunduğu inancı tarih boyunca etkisini en çok gösteren bir özellik olmuştur.

İSLAM NEDİR?

            İslam, Allah’ın tüm insanlığa gönderdiği en son ve en mükemmel dindir ve kıyamete kadar geçerlidir. Peygamberi Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kitabı kur’an-ı Kerim’dir. islam dininde Allah’ın bir olduğu inancı vardır. bütün insanlığa gönderilen bir dindir. kutsal günü Cumadır. Müslümanların kıblesi (namaz kılarken yöneldikleri yer) Kabe’dir haç için oraya gidilir. Kabe, Mekke’dedir. Müslümanların ibadetlerini yapmaları için özel bir yere ihtiyaçları yoktur. bununla beraber Müslümanların toplu halde ibadet için yaptıkları büyük binalar vardır, bunlara Cami denir. camilerin küçüklerine Mescit denir. islam inancında HZ Muhammed’den (s.a.v) önceki bütün Peygamberlere ve kutsal kitaplara İnanılır. din adamı diye ayrıcalıklı bir sınıf yoktur Hiç kimse zorla Müslüman yapılamaz ve dinden çıkarılamaz. günah çıkarma yoktur bunun yerine Allah’a tövbe etme vardır. islam dininde hiç kimse bir başkasının günahını yüklenemez. İslam barış ve esenlik ten yanadır. aten kelime olarak İslam ‘’Barış’’ demektir.İslam’da üstün ırk yoktur. Hiç bir ırkın diğer ırklara karşı bir ayrıcalığı yoktur.

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ