ASP Nesneleri: ASP Metin Kutuları

ASP’de metin kutusu nesnesi, kullanıcıların form alanlarına metin girmelerine olanak tanır. Metin kutusu, kullanıcıların girdiği metinleri ASP tarafından işlemek ve kaydetmek için kullanılır.

Aşağıdaki örnek, bir metin kutusu nesnesinin kullanımını gösterir:

<form action="islem.asp" method="post">
  <input type="text" name="ad" value="">
  <input type="submit" value="Gönder">
</form>

Bu örnekte, “input” etiketi kullanılarak bir metin kutusu nesnesi oluşturulmuştur. “type” niteliği “text” olarak ayarlanmıştır, bu da metin kutusunun bir metin girdisi alanı olduğunu belirtir. “name” niteliği “ad” olarak ayarlanmıştır, bu da girdi alanının adını belirtir. Bu ad, sonraki sayfalarda ASP tarafından kullanılabilir. “value” niteliği boş olarak ayarlanmıştır, bu da varsayılan olarak metin kutusunda herhangi bir metin gösterilmeyeceğini belirtir.

Form gönderildiğinde, “islem.asp” sayfasına gönderilir. Bu sayfada, “ad” değişkeni kullanılarak metin kutusuna girilen metin işlenebilir.

Aşağıdaki örnekte, “islem.asp” sayfasında metin kutusu nesnesine girilen verinin nasıl kullanılabileceği gösterilir:

<%
Dim ad
ad = Request.Form("ad")

Response.Write "Hoş geldin, " & ad & "!"
%>

Bu örnekte, “Request.Form” fonksiyonu kullanılarak “ad” değişkeni alınır. Bu değişken, metin kutusuna girilen değeri temsil eder. Sonrasında, girdi alanından alınan değer ekranda görüntülenir.

Bu örnek, ASP’de metin kutusu nesnesinin kullanımını gösterir. Metin kutusu nesnesi, ASP’de form alanlarından veri almak için sıkça kullanılan bir nesnedir.

ASP’de metin kutusu nesnesi, farklı şekillerde özelleştirilebilir. Aşağıdaki örnekte, bir metin kutusuna “maxlength” niteliği eklenmiştir. Bu nitelik, kullanıcının girebileceği maksimum karakter sayısını belirtir.

<form action="islem.asp" method="post">
  <input type="text" name="ad" value="" maxlength="10">
  <input type="submit" value="Gönder">
</form>

Bu örnekte, “maxlength” niteliği 10 olarak ayarlanmıştır. Bu, kullanıcının metin kutusuna en fazla 10 karakter girebileceği anlamına gelir.

Ayrıca, metin kutusu nesnesi için “placeholder” niteliği de kullanılabilir. Bu nitelik, metin kutusunun içine kullanıcıların girmesi gereken metin hakkında bilgi sağlar.

<form action="islem.asp" method="post">
  <input type="text" name="ad" value="" placeholder="Adınızı girin">
  <input type="submit" value="Gönder">
</form>

Bu örnekte, “placeholder” niteliği “Adınızı girin” olarak ayarlanmıştır. Bu, kullanıcılara metin kutusuna ne tür bir bilgi girmeleri gerektiğini hatırlatır.

ASP’de, metin kutusu nesnesinin yanı sıra, farklı türlerde nesneler de vardır. Bunlar, örneğin etiketler, seçenekler, onay kutuları, radyo düğmeleri ve düğmeler gibi form alanlarını oluşturmak için kullanılabilir.

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın