ASP ile Veritabanı Programlama: SQL Sorguları

ASP ile veritabanı programlama yaparken SQL (Structured Query Language) sorgularını kullanmak oldukça önemlidir. SQL sorguları, veritabanından veri okumak, veri eklemek, silmek, güncellemek ve birleştirmek gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan bir dildir.

SQL sorguları birçok işlemi gerçekleştirmek için kullanılabilir, bazı örnekler şunlardır:

 1. Veri okuma işlemleri:
codeSELECT * FROM tablo_adi WHERE kosul

Bu sorgu, “tablo_adi” adlı tablodan “kosul” koşuluna uyan tüm kayıtları seçer.

 1. Veri ekleme işlemleri:
INSERT INTO tablo_adi (sutun1, sutun2, sutun3) VALUES (deger1, deger2, deger3)

Bu sorgu, “tablo_adi” adlı tabloya, “sutun1”, “sutun2” ve “sutun3” sütunlarına belirtilen değerleri ekler.

 1. Veri silme işlemleri:
DELETE FROM tablo_adi WHERE kosul

Bu sorgu, “tablo_adi” adlı tablodan “kosul” koşuluna uyan tüm kayıtları siler.

 1. Veri güncelleme işlemleri:
UPDATE tablo_adi SET sutun1 = deger1, sutun2 = deger2 WHERE kosul

Bu sorgu, “tablo_adi” adlı tablodaki “kosul” koşuluna uyan tüm kayıtların “sutun1” ve “sutun2” sütunlarını belirtilen değerlerle günceller.

Bu SQL sorgularını ASP kodları içinde kullanarak veritabanı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

 1. Tüm kayıtları listeleme:
SELECT * FROM tableName;
 1. Belirli bir koşulu sağlayan kayıtları listeleme:
SELECT * FROM tableName WHERE condition;
 1. Kayıtları bir sütuna göre sıralama:
SELECT * FROM tableName ORDER BY columnName;
 1. Belirli bir sayıda kayıt listeleme:
SELECT TOP numberOfRecords * FROM tableName;
 1. İki tablonun birleştirilmesi:
SELECT * FROM tableName1 INNER JOIN tableName2 ON tableName1.columnName = tableName2.columnName;
 1. Bir sütunun değerlerini sayma:
SELECT COUNT(columnName) FROM tableName;
 1. Bir sütunun toplam değerini alma:
SELECT SUM(columnName) FROM tableName;
 1. Bir sütundaki en yüksek değeri alma:
SELECT MAX(columnName) FROM tableName;
 1. Bir sütundaki en düşük değeri alma:
SELECT MIN(columnName) FROM tableName;
 1. Bir sütundaki değerlerin ortalamasını alma:
SELECT AVG(columnName) FROM tableName;
Please follow and like us:

Bir yanıt yazın