ASP Nesneleri: Radio Button Nesnesi

Radio button (radyo düğmesi) nesnesi, kullanıcının seçim yapabileceği seçenekleri sunmak için kullanılan bir HTML nesnesidir. Radio button nesnesi, kullanıcının sadece bir seçeneği seçebileceği durumlarda kullanışlıdır.

Radio button nesnesi, bir grup içinde yer alır ve her bir radio button nesnesi, aynı isme sahip olmalıdır. Kullanıcının yalnızca bir seçenek seçebilmesi için, her radio button nesnesinin aynı isme sahip olduğundan emin olunmalıdır. Bunun yanı sıra, her radio button nesnesine farklı bir değer atanmalıdır.

Aşağıdaki örnek, bir grup içindeki radio button nesnelerini göstermektedir:

e<form>
  <input type="radio" name="myRadioButton" value="value1"> Seçenek 1 <br>
  <input type="radio" name="myRadioButton" value="value2"> Seçenek 2 <br>
  <input type="radio" name="myRadioButton" value="value3"> Seçenek 3 <br>
</form>

Bu örnekte, “myRadioButton” adlı bir grup oluşturduk ve her bir radio button nesnesine farklı bir değer atadık. Kullanıcı yalnızca bir seçenek seçebilecektir.

Radio button nesnesi, form işleme işlevselliği için de kullanılabilir. Kullanıcının seçtiği seçenek, formun sunucuya gönderildiğinde alınabilir ve işlenebilir. Örneğin, aşağıdaki ASP kodu, kullanıcının seçtiği seçeneğe göre bir mesaj gösterir:

<%
Dim selectedOption
selectedOption = Request.Form("myRadioButton")
If selectedOption = "value1" Then
  Response.Write("Seçenek 1 seçildi.")
ElseIf selectedOption = "value2" Then
  Response.Write("Seçenek 2 seçildi.")
ElseIf selectedOption = "value3" Then
  Response.Write("Seçenek 3 seçildi.")
End If
%>

Bu kod, “myRadioButton” adlı bir grup içindeki seçilen seçeneği alır ve seçilen seçeneğe göre bir mesaj gösterir. Bu örnekte de, seçenekleri kontrol etmek için “If” ve “ElseIf” koşulları kullanıyoruz.

ASP sayfalarında, radio button nesnelerinin seçili olduğunu kontrol etmek için “Checked” özelliği kullanılır. Aşağıdaki örnekte, “Checked” özelliği kullanılarak varsayılan olarak seçili bir radio button nesnesi gösterilmektedir:

<form>
  <input type="radio" name="myRadioButton" value="value1" checked> Seçenek 1 <br>
  <input type="radio" name="myRadioButton" value="value2"> Seçenek 2 <br>
  <input type="radio" name="myRadioButton" value="value3"> Seçenek 3 <br>
</form>

Bu örnekte, “value1” değeri varsayılan olarak seçilidir, çünkü “Checked” özelliği kullanılarak seçili olarak belirtildi.

Radio button nesneleri, ASP sayfalarında kullanılan önemli bir nesnedir ve form işleme işlevselliği için oldukça faydalıdır.

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın