Örnekler ve Uygulamalar: Asp ile Anket Uygulaması Oluşturma Örneği

ASP ile anket uygulaması oluşturma örneği şu adımları içerebilir:

 1. Veritabanı tasarımı: Anket uygulaması için bir veritabanı oluşturmak gerekir. Bu veritabanı, anket soruları, seçenekleri ve kullanıcıların cevaplarını saklamak için kullanılacaktır. Veritabanı tasarımı için Microsoft SQL Server gibi bir veritabanı yönetim sistemi kullanılabilir.
 2. Veritabanı bağlantısı: Oluşturulan veritabanı, ASP sayfalarında kullanılmak üzere bağlanabilir. Bu bağlantı, ADO (ActiveX Data Objects) kullanılarak gerçekleştirilebilir.
 3. Anket sorularının listelenmesi: Anket sayfası, veritabanındaki soruların listesiyle başlar. Bu sorular, bir HTML formu içinde görüntülenebilir.
 4. Cevapların alınması: Kullanıcılar, anket sorularına verdikleri cevapları göndermek için bir “submit” butonuna tıklarlar. Bu buton, kullanıcının seçimlerini yakalamak ve veritabanına kaydetmek için ASP kodu kullanarak bir formu işlemek üzere ayarlanabilir.
 5. Cevapların veritabanına kaydedilmesi: Kullanıcının cevapları, veritabanına kaydedilmelidir. Bu, kullanıcının cevaplarını veritabanına eklemek için SQL sorguları kullanarak gerçekleştirilebilir.
 6. Sonuçların görüntülenmesi: Anket sayfası, kullanıcıların verdiği cevaplara göre sonuçları gösteren bir sayfa ile sona erer. Bu sonuçlar, veritabanından çekilerek sayfada gösterilebilir.

Bu adımlar, basit bir anket uygulaması için gereklidir. Bu örneğin daha gelişmiş versiyonları, anket sonuçlarının grafiği ve raporlaması gibi özellikler içerebilir.

Aşağıda, ASP ile bir anket uygulaması oluşturma örneği verilmiştir. Bu örnekte, kullanıcıların bir anketi doldurmasına ve sonuçları veritabanına kaydetmesine olanak tanınmaktadır.

 1. İlk adım olarak, bir veritabanı oluşturulmalıdır. Örneğin, “anket.mdb” adında bir Microsoft Access veritabanı oluşturulabilir.
 2. Ardından, veritabanına bir “anket” tablosu eklenmelidir. Bu tablo, kullanıcılardan alınacak olan anket verilerini saklayacaktır. Tablo, aşağıdaki alanlardan oluşmalıdır:
 • ID (Otomatik artan sayısal bir kimlik sütunu)
 • Adı (Metin)
 • E-posta (Metin)
 • Yaş (Sayı)
 • Cinsiyet (Metin)
 • Favori renk (Metin)
 • Favori hayvan (Metin)
 1. Daha sonra, bir ASP sayfası oluşturulmalıdır. Bu sayfa, kullanıcıların anketi doldurmasına ve verileri veritabanına kaydetmesine olanak tanıyacaktır. Örneğin, “anket.asp” adında bir sayfa oluşturulabilir.
 2. Sayfada, bir HTML formu oluşturulmalıdır. Bu form, kullanıcıların anketi doldurmasına olanak tanıyacaktır. Formda, aşağıdaki alanlar yer almalıdır:
 • Adı
 • E-posta
 • Yaş
 • Cinsiyet (seçenekler: erkek, kadın, diğer)
 • Favori renk (seçenekler: kırmızı, mavi, yeşil, sarı, diğer)
 • Favori hayvan (seçenekler: köpek, kedi, kuş, diğer)
 1. Formda, bir “Gönder” düğmesi de yer almalıdır. Bu düğme tıklandığında, formdaki veriler veritabanına kaydedilecektir.
 2. ASP kodu kullanılarak, form verileri veritabanına kaydedilmelidir. Örneğin, aşağıdaki kod kullanılabilir:
<%
Dim ad, email, yas, cinsiyet, renk, hayvan
ad = Request.Form("ad")
email = Request.Form("email")
yas = Request.Form("yas")
cinsiyet = Request.Form("cinsiyet")
renk = Request.Form("renk")
hayvan = Request.Form("hayvan")

Dim baglanti, sql
Set baglanti = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
baglanti.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("anket.mdb")

sql = "INSERT INTO anket (Adı, E-posta, Yaş, Cinsiyet, [Favori renk], [Favori hayvan]) VALUES ('" & ad & "','" & email & "'," & yas & ",'" & cinsiyet & "','" & renk & "','" & hayvan & "')

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın