Sayfa Düzeni ve Yönetimi – Grids

CSS Grid, modern web tasarımında kullanılan en güçlü araçlardan biridir. Grid sistemleri, web sayfalarını düzenlemek için kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir ve CSS Grid, bu işlemi daha da kolaylaştırır. Bu makalede, CSS Grid özelliğini kullanarak nasıl bir grid oluşturulacağını örnekleri ile birlikte anlatacağız.

Temel Kavramlar

CSS Grid’i kullanmadan önce, bazı temel kavramları bilmekte fayda var:

 • Grid Container: Tüm grid öğelerini içeren ana öğedir. Genellikle bir div öğesi olarak kullanılır.
 • Grid Item: Grid içindeki her bir öğedir. Genellikle bir div öğesi olarak kullanılır.
 • Grid Line: Grid üzerindeki herhangi bir yatay veya dikey çizgi.
 • Grid Cell: Grid içindeki her bir hücredir, bir satır ve bir sütun arasındaki kesimdir.

Bir Grid Oluşturma

Bir grid oluşturmak için, öncelikle bir grid container oluşturmamız gerekir. Daha sonra, grid container içine grid item’ları ekleyebiliriz.

<div class="grid-container">
 <div class="grid-item">1</div>
 <div class="grid-item">2</div>
 <div class="grid-item">3</div>
 <div class="grid-item">4</div>
 <div class="grid-item">5</div>
 <div class="grid-item">6</div>
</div>
.grid-container {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 grid-gap: 20px;
}

.grid-item {
 background-color: #ddd;
 padding: 20px;
 text-align: center;
}

Yukarıdaki örnekte, .grid-container adlı bir div öğesi oluşturduk ve display özelliğini grid olarak ayarladık. Daha sonra, grid-template-columns özelliğini kullanarak grid’in sütun sayısını belirledik. repeat() fonksiyonu ile 3 sütun oluşturduk, her sütunun genişliği eşit olacak şekilde 1fr değerini kullandık. Ayrıca, grid-gap özelliği ile hücreler arasındaki boşluğu belirledik.

.grid-item sınıfına background-color, padding ve text-align özellikleri ekledik. Bu özellikler, grid item’ların arka plan rengini, dolgusunu ve hizalamasını belirler.

Grid Şablonları

CSS Grid, farklı sütun ve satır sayılarına sahip farklı grid şablonları oluşturmanızı sağlar. Örneğin, 4 sütun ve 2 satır içeren bir grid oluşturmak için şu kodu kullanabilirsiniz:

cssCopy code.grid-container {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat
(4, 1fr);
grid-template-rows: 100px 200px;
}

}


Bu örnekte, `grid-template-columns` özelliği ile 4 sütun oluşturduk ve her sütunun genişliğini `1fr` olarak ayarladık. `grid-template-rows` özelliği ile de 2 satır oluşturduk ve satırların yüksekliklerini `100px` ve `200px` olarak ayarladık.

## Grid Özellikleri

CSS Grid'in birçok özelliği vardır ve bunlar web sayfaları için gerekli olan pek çok düzenleme seçeneği sunar. İşte bazı önemli CSS Grid özellikleri:

### grid-template-columns

`grid-template-columns` özelliği, sütunların genişliğini belirler. Örneğin, `grid-template-columns: 100px 200px 1fr` kodu ile 3 sütun oluşturulur, ilk sütunun genişliği `100px`, ikinci sütunun genişliği `200px` ve üçüncü sütunun genişliği grid container'ın geri kalan alanını kaplayacak şekilde `1fr` olarak ayarlanır.

### grid-template-rows

`grid-template-rows` özelliği, satırların yüksekliğini belirler. Örneğin, `grid-template-rows: 100px 200px 1fr` kodu ile 3 satır oluşturulur, ilk satırın yüksekliği `100px`, ikinci satırın yüksekliği `200px` ve üçüncü satırın yüksekliği grid container'ın geri kalan alanını kaplayacak şekilde `1fr` olarak ayarlanır.

### grid-template-areas

`grid-template-areas` özelliği, grid öğelerinin konumunu belirlemek için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki kod ile 3x3'lük bir grid oluşturulur:

```css
.grid-container {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 grid-template-rows: repeat(3, 100px);
 grid-template-areas:
  "header header header"
  "sidebar content content"
  "footer footer footer";
}

.header {
 grid-area: header;
}

.sidebar {
 grid-area: sidebar;
}

.content {
 grid-area: content;
}

.footer {
 grid-area: footer;
}

grid-template-areas özelliğinde, header, sidebar, content ve footer adlı grid item’ları konumlandırmak için bir şema oluşturduk. Daha sonra, .header, .sidebar, .content ve .footer sınıflarına grid-area özelliğini ekledik ve her birini şemanın ilgili bölümüne yerleştirdik.

grid-column-gap ve grid-row-gap

grid-column-gap ve grid-row-gap özellikleri, sütun ve satırlar arasındaki boşluğu belirler. Örneğin, grid-column-gap: 20px;

kodu ile sütunlar arasında 20 piksel boşluk bırakılır.

grid-gap

grid-gap özelliği, grid-row-gap ve grid-column-gap özelliklerinin kısa bir şekilde kullanılmasını sağlar. Örneğin, grid-gap: 20px; kodu ile sütunlar ve satırlar arasında 20 piksel boşluk bırakılır.

grid-auto-columns ve grid-auto-rows

grid-auto-columns ve grid-auto-rows özellikleri, grid item’ların boyutunu otomatik olarak belirlemek için kullanılır. Örneğin, grid-auto-columns: 100px; kodu ile grid item’ların genişliği otomatik olarak 100 piksel olarak ayarlanır.

grid-auto-flow

grid-auto-flow özelliği, grid item’ların nasıl sıralanacağını belirler. Örneğin, grid-auto-flow: column; kodu ile grid item’lar sütunlarda sıralanır.

justify-items ve align-items

justify-items ve align-items özellikleri, grid item’ların yatay ve dikey hizalamasını belirler. Örneğin, justify-items: center; kodu ile grid item’lar yatay olarak merkezlenir.

justify-content ve align-content

justify-content ve align-content özellikleri, grid container’ın içindeki grid item’ların yatay ve dikey hizalamasını belirler. Örneğin, justify-content: center; kodu ile grid item’lar yatay olarak merkezlenir.

Sonuç

CSS Grid, modern web tasarımında kullanılan en güçlü ve esnek düzenleme araçlarından biridir. Bu makalede, CSS Grid’in temel kavramlarına ve özelliklerine genel bir bakış attık. CSS Grid’in derinlemesine öğrenilmesi, web tasarımında daha yaratıcı ve verimli olmanızı sağlayacaktır.

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın