Temel ASP Konseptleri: ASP Sayfalarının Yapısı

ASP (Active Server Pages) sayfaları, sunucu tarafında çalışan web sayfalarıdır ve dinamik içerik oluşturmak için kullanılırlar. ASP sayfaları, HTML kodları ve sunucu tarafında çalışan ASP kodları içeren bir yapıya sahiptir. Bu sayfalar genellikle .asp uzantılı dosyalar olarak kaydedilir.

ASP sayfalarının temel yapısı aşağıdaki bileşenleri içerir:

  1. Direktifler: ASP sayfalarının başında yer alan ve sayfanın nasıl işleneceği ile ilgili bilgiler içeren özel etiketlerdir. Örneğin, dil seçimi veya sayfanın önbelleğe alınması hakkında bilgi içerebilirler.
  2. Fonksiyonlar: ASP sayfalarında, sunucu tarafında çalışan kodlar, fonksiyonlar şeklinde yazılabilir. Bu fonksiyonlar, sayfanın çeşitli kısımlarında kullanılabilir ve yinelenen işlemlerin tekrar yazılmasını önler.
  3. Değişkenler: ASP sayfalarında değişkenler kullanılarak veriler tutulabilir. Bu veriler, sayfanın farklı kısımlarında kullanılabilir veya sunucu tarafında başka işlemler için saklanabilir.
  4. Kontroller: ASP sayfaları, web uygulamalarının çeşitli işlevlerini yerine getirmek için kullanılan kontroller içerebilir. Örneğin, metin kutuları, butonlar, etiketler, veri tabloları vb.
  5. ASP kodları: ASP sayfalarında, sunucu tarafında çalışan ASP kodları, HTML kodlarına dinamik içerik eklemek için kullanılır. ASP kodları <% … %> etiketleri içinde yer alır.

ASP sayfalarının yapısı, sayfanın amacına, işlevine ve kullanım durumuna bağlı olarak değişebilir. Ancak, bu temel bileşenlerin tamamı, bir ASP sayfasının çoğunda bulunur.

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın