Temel CSS Kavramları – Metin Biçimlendirme

CSS kullanarak metin biçimlendirme, web sayfalarında metinleri daha görsel ve çekici hale getirmek için kullanılan bir yöntemdir. Metin biçimlendirme özellikleri, CSS özellikleri kullanılarak belirtilir.

Renk

Metin rengi, CSS’de color özelliği ile belirlenir. Örneğin:

p {
  color: red;
}

Yukarıdaki kod, <p> etiketi içindeki tüm metinleri kırmızı renk yapacaktır.

Yazı Boyutu

Metin boyutu, CSS’de font-size özelliği ile belirlenir. Örneğin:

h1 {
  font-size: 36px;
}

Yukarıdaki kod, <h1> etiketi içindeki metnin boyutunu 36 piksel olarak ayarlar.

Yazı Tipi

Yazı tipi, CSS’de font-family özelliği ile belirlenir. Örneğin:

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
}

Yukarıdaki kod, sayfadaki tüm metinlerin yazı tipini Arial olarak belirler. Eğer Arial yazı tipi yüklenemezse, sans-serif yazı tipi kullanılacaktır.

Vurgulama

Metinlerin belirli bölümlerini vurgulamak için CSS’de font-weight ve text-decoration özellikleri kullanılabilir. Örneğin:

strong {
  font-weight: bold;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}

Yukarıdaki kod, <strong> etiketi içindeki metinleri kalın hale getirirken, bağlantıların üzerine gelindiğinde altı çizili olarak gösterir.

Aralık

Metinlerin karakter aralığını ayarlamak için CSS’de letter-spacing özelliği kullanılır. Örneğin:

p {
  letter-spacing: 1px;
}

Yukarıdaki kod, <p> etiketi içindeki metinlerin karakter aralığını 1 piksel artırır.

Satır Yüksekliği

Metinlerin satır yüksekliği, CSS’de line-height özelliği ile belirlenir. Örneğin:

p {
  line-height: 1.5;
}

Yukarıdaki kod, <p> etiketi içindeki metinlerin satır yüksekliğini metin boyutunun 1.5 katı olarak ayarlar.

Özet

CSS kullanarak metin biçimlendirme, web sayfalarında metinleri daha okunaklı ve ilgi çekici hale getirmek için kullanılır. Metin rengi, boyutu, yazı tipi, vurgulama, karakter aralığı ve satır yüksekliği gibi özellikler CSS ile belirlenebilir.

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın