Temel CSS Kavramları – Özellikler ve Değerler

CSS’de özellikler ve değerler, web sayfalarının stilini belirlemek için kullanılan temel yapı taşlarıdır. Bu makalede, CSS özellikleri ve değerler hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

CSS Özellikleri

CSS özellikleri, belirli bir HTML öğesi için stil özelliklerini belirler. Bir özelliğin değeri, CSS’de açıklanır ve stilin belirli bir öğe üzerinde nasıl uygulanacağını belirler. Özellikler, “property: value” sözdizimi kullanılarak CSS dosyasında belirtilir. Örnek olarak:

color: blue;
font-size: 20px;
background-color: yellow;

Yukarıdaki örnek, sırasıyla metin rengini, yazı boyutunu ve arka plan rengini belirler.

Popüler CSS Özellikleri

 • Font-family: Belirtilen yazı tipi ailesini öğe için tanımlar.
 • Color: Öğenin metin rengini tanımlar.
 • Background-color: Öğenin arka plan rengini belirler.
 • Font-size: Öğenin yazı tipi boyutunu belirler.
 • Margin: Öğenin dış kenar boşluğunu belirler.
 • Padding: Öğenin iç kenar boşluğunu belirler.

CSS Değerleri

CSS değerleri, özelliklere atanan değerlerdir. Bir özelliğin değeri, özelliğin belirtilen CSS dosyasında bulunan değerle eşleşir. CSS değerleri, özelliklerin belirli bir HTML öğesine nasıl uygulanacağını belirler.

Popüler CSS Değerleri

 • Pixel: Boyutlar için kullanılan birimdir.
 • Em: İlgili öğenin yazı tipi boyutunu temel birim olarak kullanarak boyut belirler.
 • %: İlgili öğenin içinde bulunduğu öğenin boyutunun belirtilen yüzdesini temsil eder.
 • RGBA: Kırmızı, yeşil, mavi ve saydamlık değerleriyle renkleri belirler.
 • Bold: Yazı tipinin kalın olmasını belirler.
 • Italic: Yazı tipinin eğik olmasını belirler.

Sonuç

CSS özellikleri ve değerleri, web sayfalarının stilini belirlemek için kullanılan temel yapı taşlarıdır. Bu makalede, popüler CSS özellikleri ve değerleri hakkında bilgi edindiniz. CSS’de özellikler ve değerler, web tasarımında kullanılan önemli bir araçtır ve web sayfalarının güzel görünmesi için önemlidir.

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın