Temel CSS Kavramları – Renkler ve Arkaplanlar

Web tasarımında renkler ve arkaplanlar, web sayfalarına görsel bir çekicilik katmak için önemli bir role sahiptir. CSS, web sayfalarında renklerin ve arkaplanların nasıl kullanılacağını belirlemek için kullanılır.

Renkler

CSS’de renkler, farklı biçimlerde ifade edilebilir. Aşağıda en yaygın kullanılan biçimler açıklanmaktadır:

 • İsimler: Birçok renk için önceden tanımlanmış adlar mevcuttur. Örneğin, red, blue, green gibi.
 • RGB: Kırmızı, yeşil ve mavi renk bileşenlerinin birleştirilmesiyle oluşan bir renk kodudur. Her bir bileşen, 0 ila 255 arasında bir sayıdır. Örneğin, rgb(255, 0, 0) kırmızı renktir.
 • HEX: RGB kodunun altı haneli onaltılık sistemde yazılmış hali olarak da ifade edilebilir. Örneğin, #FF0000 kırmızı renktir.
 • HSL: Ton, doygunluk ve parlaklık gibi renk özelliklerini kullanarak bir renk kodu oluşturulur. Ton, 0 ila 360 arasındaki bir açıdır. Doygunluk ve parlaklık, yüzde cinsinden ifade edilir. Örneğin, hsl(0, 100%, 50%) kırmızı renktir.

Arkaplanlar

CSS’de arkaplanlar, sayfadaki bir öğenin arkasındaki alanı belirlemek için kullanılır. Aşağıda en yaygın kullanılan arkaplan özellikleri açıklanmaktadır:

Renk: Bir öğenin arkaplan rengi, background-color özelliği kullanılarak belirlenir. Örneğin:

body {
 background-color: #f5f5f5;
}

Yukarıdaki kod, sayfadaki tüm öğelerin arkaplan rengini açık gri yapacaktır.

Resim: Bir öğenin arkaplanına bir resim eklemek için, background-image özelliği kullanılır. Örneğin:

header {
 background-image: url("header.jpg");
}

Yukarıdaki kod, <header> etiketi içindeki öğenin arkaplanına header.jpg dosyasındaki resmi ekler.

Tekrar: Arka plan resminin tekrarlanması, background-repeat özelliği ile belirlenir. Örneğin:

header {
 background-image: url("header.jpg");
 background-repeat: no-repeat;
}

Yukarıdaki kod, <header> etiketi içindeki öğenin arkaplan resmini yalnızca bir kez gösterecektir.

Konum:

Arka plan resminin konumu, background-position özelliği ile belirlenir. Örneğin:

header {
 background-image: url("header.jpg");
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: center top;
}

Yukarıdaki kod, <header> etiketi içindeki öğenin arkaplan resmini tekrarlamadan yalnızca bir kez gösterecek ve resmin konumunu sayfanın üst ortasına ayarlayacaktır.

Kaydırma: Arka plan resminin kaydırılması, background-attachment özelliği ile belirlenir. Örneğin:

body {
 background-image: url("background.jpg");
 background-attachment: fixed;
}

Yukarıdaki kod, sayfanın arka plan resminin sabit kalmasını sağlayacaktır.

Renkler ve arkaplanlar, web tasarımında önemli bir role sahiptir ve CSS ile web sayfalarında farklı renkleri ve arkaplanları kullanmak mümkündür. Yukarıdaki özelliklerin yanı sıra, CSS’de daha pek çok arkaplan ve renk özelliği de mevcuttur.

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın