Yeni Girişimlerin Stratejisinde İzleyebileceğiniz 8 Etkili Yol

Pek çok girişim, ürün-pazar uyumunu sağlayamadığı ya da akıllı bir büyüme stratejisi olmadığı için büyüme ve başarı konusunda sürdürülebilirliği yakalayamıyor. 

Yeni girişimlerin stratejisinde izleyebileceğiniz yollar neler? 

Haydi içeriğe!

1. Değer Önerilerini Analiz Etmek

Her girişimin, kendisini rakiplerinden ayıran ve fark yaratan özelliğin ne olduğu hakkında net bir görüşe sahip olması gerekiyor. Müşterilerin ihtiyacına nasıl bir çözüm sunduğu ve bu çözümün rekabet içinde olunan diğer markalardan nasıl farklılaştığı gibi soruların cevabını vermek, bir girişimin uzun vadeli bir büyüme yoluna girmesine yardımcı oluyor.

2. Hedef Pazarı Belirlemek

Gerçekçi bir büyüme stratejisi oluşturmanın bir diğer adımı ise hedef kitle ve hedef pazarı net bir şekilde belirlemekten geçiyor. Hedef kitle ve pazarı belirlemeden, yanlış ürün geliştirmeleri yapmak veya yanlış pazarlama mesajları oluşturmak girişimcilerin sıklıkla karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor.

3. Anahtar Performans Göstergelerini Ayarlamak

Bir girişimin başarılı olması için, ilerlemelerinin ve performansının ölçülebilir olması gerekiyor. Bu nedenle her girişimcinin, temel performans göstergelerini elde etmek ve iyileştirmek için gerekli zamanı ve bütçeyi ayırması önem taşıyor. Bir girişimi büyütmek için KPI’lara odaklanmak, en temel adımların başında geliyor.

4. İşe Alınacak Kişileri Doğru Seçmek

İşe alınacak doğru kişileri bulmak, tüm şirketler için önemli olsa da özellikle erken aşamadaki girişimler için olmazsa olmaz bir durum. Bir girişimin erken aşamadaki bütçesi sınırlı olacağından hem nitelikli hem de gerçekten ihtiyaç duyulan adayların değerlendirilmesi gerekiyor. Örneğin, ilk aşamada henüz bir muhasebe uzmanı ya da hukuk danışmanına ihtiyaç duymayabilirsiniz. Bunun yerine ürününüzü geliştirmek için size yardımcı olacak, gerekli yetenek ve donanıma sahip bir yazılım mühendisiyle anlaşabilir; muhasebe uzmanı ya da danışman için ihtiyaç duyacağınız bütçeyi, bu kişiye ayırarak daha doğru bir adım atmış olabilirsiniz.

5. İş Modelini Gözden Geçirmek

Bir girişimi kurarken oluşturulan iş modelini sık sık gözden geçirmek ve gerekli yapılandırmaları yapmak gerekiyor. İş modelinin yeterince başarılı olup olmadığını anlamak için yapılması gerekenlerin başında ise belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını kontrol etmek geliyor. Hedeflere ulaşma başarısının kontrol edilmesinin ardından ise iş modelinde gerekli iyileştirmeleri yapılmalı ve güncelliğini yitirmiş hedefler  yenilenmeli.

6. Anket Verileri Toplamak

E-posta veya bültenler aracılığıyla anketler yayınlamak ve elde edilen sonuçları değerlendirmek, bu yöntemlerin başında geliyor. Yeni girişimlerin, bu tür anketleri pazar araştırma şirketleriyle birlikte yürütmeleri, genellikle daha olumlu sonuçlar veriyor.

7. Pazar Araştırması Yapmak

Hedeflenmesi beklenen pazarla ilgili bilgi ve öngörüleri toplamak için rakiplerin neler yaptığını gözlemlemek gerekiyor. Müşterileri kimler, neden onları tercih ediyorlar ve en popüler ürün ya da hizmetleri neler gibi soruların cevabını bularak gerekli iyileştirmeleri bu sonuçlara göre yapmak önem taşıyor.

8. Kişisel Ağları Gözden Geçirmek

Bir girişimcinin ürün ya da hizmetini piyasaya sunmadan önce, yakın çevresinin fikirlerini alması da kritik bir konumda. Aile, arkadaşlar, danışman ya da fon sağlayıcılarla görüşerek geri bildirimler almak, hedef kullanıcılar hakkında varsayımlar yapmayı kolaylaştırıyor.

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın